Indmeldelse & Priser

 

Økonomi

I Hinnerup fritidscenter er der bruger betaling for madordning og materiale forbrug. Dette betyder, at alle de medlemmer som er med fritidsklubbens madordning skal betale udover det faste kontingent. Beløbet dækker et lettere måltid til børnene i hverdagen.

Derudover skal der betales for forbrug i hobbyværkstederne, og for eventuel deltagelse i forskellige arrangementer og ture. Disse beløb samles og regningen tilsendes ca. hver 4 måned; dog først, når beløbet samlet overskrider 100 kr. Regningen tilsendes til din E-boks.

ind og udmeldelse af klubben

Fremover skal ind og udmeldelse til klubben ske digitalt på Pladsanvisningen: Tryk her Log på via NemId.

Indmeldelsen er altid pr. 1. eller 16. i måneden. (indmeldelse kan ske fra dag til dag)

Udmeldelse skal ske med minimun 1 måneds varsel til enten den 15. eller sidste dag i måneden.

Betalingen sker månedsvis forud og opkræves altid fra den 1. eller 16. Der opkræves betaling i 11 månedlige rater - juli er betalingsfri.

Der ydes søskenderabat.