8964 5595 / MobilePay 897590 // hinfritid@favrskov.dk

Hvem er vi?

Kerneværdier og målsætning

Hinnerup fritidscenter er for børn fra 4. klassetrin til 6. klassetrin. Det er vores hensigt, at fritidscenteret skal være et fristed, hvor børn på tværs af aldersgrupper, kan komme og være sammen med deres kammerater efter skoletid. Hinnerup fritidscenter danner ramme om et trygt miljø, hvor der er mulighed for udvikling hos det enkelte barn. I fritidscenteret har børnene mulighed for at skabe positive fælleskaber på tværs af alder og køn samt mulighed for at være medbestemmende, tage ansvar og udvikle sig til, at blive en del af det demokratiske samfund. Hinnerup fritidscenter arbejder ud fra et fælles pædagogisk værdigrundlag der kaldes TRUMF Læs her.

 

Pædagogiske værdier

Personalet i klubben arbejder med at skabe rammer, som fodrer børn til at tilegne sig sociale erfaringer, der er præget af:

  • Demokrati og medindflydelse
  • Fælles ansvar og respekt, for stedet og hinanden
  • Forståelse for at alle ikke er ens

Vi arbejder bla. med inkluderende fællesskaber, som kort og godt går ud på at vi tilpasser dagligdagen efter at alle børn kan være en del af fælleskabet, på trods af forskellige behov. Vi planlægger aktiviteter hvor alle har mulighed for at deltage og tage del i fælleskabet. I det daglige færdes alle børn i de samme lokaler, da vi ser vigtigheden i, at alle børn kan spejle sig og gøre deres erfaringer, set igennem  jævnaldrende.

I Hinnerup fritidscenter har vi en 0-tolerance omkring mobning, dårligt sprogvalg og i det hele taget opførsel, som ikke er præget af respekt for andre. Personalet i huset tager fat om konflikterne med det samme. Vi arbejder med at skabe et miljø uden for mange regler, da vi mener at frihed under ansvar avler ansvarlighed.

Vores overordnede mål er, at udvikle børnene til selvstændige individer, der kan tage vare på sig selv, deres fritid og deres kammarater. De lærer at begå sig i det demokratiske samfund, som rummer forventninger og krav til det enkelte individ.

I klubben er der ikke opsynspligt, - hvilket vil siges at det udelukkende er en tillidssag mellem forældre, barn og klub.